Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– De eigenaar: de eigenaar van de website;

– Gebruik(en): alle denkbare handelingen;

– U: de gebruiker (bezoeker) van de website;

– De content: alle in de website aanwezige inhoud;

 

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

4.Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Sustainable

Annually, over 150.000 rolls of bubble wrap are used and thrown away in the world of art. This causes a huge amount of waste. Therefore, the BIYOMAP was created, the perfect replacement for environmentally harmful bubble wrap. Biyomap is a new sustainable and reusable way of packing paintings, developed by and for artists. Sustainable, easy in use and provides maximum protection. Packing and unpacking will be a piece of cake!

Discount code for artists and galleries

Galleries and artists can receive a discount with a special discount code.
Apply for this by sending an email to
together with your VAT number or web address and we will send you the special code.
In 2010 BIYOMAP was nominated for the "Gouden Kans 2010", the most prestigious prize for the most innovative entrepreneur in North Holland. "Het Kansen Kanon" awarded this nomination to BIYOMAP for its environmentally friendly packing for paintings.